Image
Image
Image
Image

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สนใจเป็นเจ้าของเว็บไซต์สินค้าออนไลน์
โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ทางเราจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ หรืออีเมล
หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ในทุกแพกเกจประกอบไปด้วย

  1. ระบบ Eshop พร้อมใช้งาน พร้อมตัวอย่าง ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากต่างประเทศ บนระบบJoomla ล่าสุด
  2. พื้นที่การใช้งาน 2 Gb.(เพิ่มเติมได้ในราคา 500 บาท/Gb.)
  3. ราคายังไม่รวมโดเมนเนม(ขอจดกับเราได้)
  4. ระบบภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ตามแต่ลูกค้าเลือก เพียงระบบเดียว (ในกรณีต้องการสองระบบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5000.-บาทครั้งเดียว)
  5. รองรับทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่มีภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง
  6. รองรับการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดผ่าน PayPal
  7. เมนูเพิ่มเติมที่มีให้ คือ เกี่ยวกับเรา และ ติดต่อ (เพิ่มเติมหน้า ละ 500)
  8. มีคู่มือออนไลน์ และสามารถมารับการอบรมได้ที่บริษัทฯซึ่งจัดอบรมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โปรดโทรจองที่นั่งล่วงหน้า
  9. รับประกันระบบและการใช้งานทางด้านเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน
  10. การติดตั้งระบบบนเซริฟเวอร์ส่วนตัวของลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า 3 ปี (จะไม่ครอบคลุมถึงการดูและระบบ ลูกค้าต้องทำการสำรองข้อมูลเอง หากมีการเสียหายข้อข้อมูล ทางบริษัทจะนำคืนในส่วนของการเริ่มต้นระบบ)

ติดต่อสอบถาม

โทร. 095-7843535